Glossaris

Glossaris

Glossari Arxivística / Terme

Títol formal

Formal title

Títol que apareix de manera rellevant sobre o dins la documentació que es descriu. [ISAD(G)]
Títol que figura de manera clara a la documentació que es descriu. Els títols formals poden ser originals, és a dir, coetanis a la creació de la unitat de descripció, o bé atorgats posteriorment pel propi productor o per qui l’ha succeït en la gestió o custòdia de la documentació. [NODAC]

Enllaç permanent: Títol formal - Data: 2012-12-15 09:47:16


< Títol atribuït | Glossari Arxivística | Tom >