Glossaris

Glossaris

Glossari Arxivística / Terme

Unitat documental

Document que es considera una unitat independent en qualsevol procés o fase de la gestió documental. Notes: També rep el nom de 'peça documental'. [TERMCAT]

Enllaç permanent: Unitat documental - Data: 2012-12-15 09:47:16


< Unitat d'instal.lació | Glossari Arxivística | Unitat documental composta >