Glossaris

Glossaris

Glossari Arxivística / Terme

Volum

Volume

Embalum físic d’una unitat de descripció en qualsevol tipus de suport. A efectes d’aquesta Norma, no s’ha d’utilitzar aquesta paraula en referir-se a un llibre o a un tom. [NODAC]
Conjunt de tires de papir o de pergamí enrotllades per a escriure-hi un text continu en columnes que se succeixen seguint el sentit de la llargada. [TERMCAT]
Subdivisió d’un subexpedient. Nota: les subdivisions es creen per facilitar la gestió dels continguts d’un subexpedient mitjançant la creació d’unitats més petites que es poden gestionar millor. Les subdivisions són mecàniques (per exemple, basades en el nombre de documents, les sèries de números o els períodes de temps) més que no pas intel.lectuals. [MoReq2]

Enllaç permanent: Volum - Data: 2012-12-15 09:47:16


< Versió | Glossari Arxivística