Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Atribut

Propietat d’una entitat. / Propietat d’una dada.

Enllaç permanent: Atribut - Data: 2013-11-15 10:38:09


< Arbre B+ | Glossari Bases de dades | Atribut d’una entitat >

Novetats