Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Atribut d’una interrelació

Propietat que interessa d’una interrelació.

Enllaç permanent: Atribut d’una interrelació - Data: 2013-11-15 10:38:09


< Atribut d’una entitat | Glossari Bases de dades | Atribut (en el context del model relacional) >

Novetats