Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Data definition language (DDL)

Llenguatge especialitzat en l’escriptura d’esquemes, és a dir, en la descripció de BD.

Enllaç permanent: Data definition language (DDL) - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Dada | Glossari Bases de dades | Data manipulation language (DML) >

Novetats