Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Esquema

Descripció o definició de la BD. Aquesta descripció està separada dels programes i és utilitzada per l’SGBD per a saber com és la BD amb la qual ha de treballar. L’arquitectura ANSI/SPARC recomana tres nivells d’esquemes: l’extern (visió dels usuaris), el conceptual (visió global) i el físic (descripció de característiques físiques).

Enllaç permanent: Esquema - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Esborrat | Glossari Bases de dades | Esquema de programació >

Novetats