Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Índex

Mecanisme de traducció de valors de clau a adreces físiques del fitxer físic. Permeten de transformar els accessos per valor en el nivell lògic a accessos per posició en el nivell físic.

Enllaç permanent: Índex - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Independència física de les dades | Glossari Bases de dades | Inserció >

Novetats