Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Integritat

Propietat de les dades de correspondre a representacions plausibles del món real.

Enllaç permanent: Integritat - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Inserció | Glossari Bases de dades | Interrelació >

Novetats