Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Modificació

Fet d’alterar els valors que tenen una o més tuples d’una relació per a un o més dels seus atributs.

Enllaç permanent: Modificació - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Memòria externa | Glossari Bases de dades | Nivell de llenguatge >

Novetats