Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Recorregut actual

En el context dels fitxers per valor amb claus no identificadores, identifica un interval de temps en què s’accedeix al fitxer seqüencialment per valor des d’un moment passat fins a l’actualitat.

Enllaç permanent: Recorregut actual - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Reanomenar | Glossari Bases de dades | Redundància >

Novetats