Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Ampliació

Ampliar un film, o inflar-lo (en l'argot cinematogràfic), és passar d'un format de pel•lícula a un altre de més gran, operació que es realitza amb la truca (v.); el procés contrari s'anomena reducció.

Enllaç permanent: Ampliació - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Ample | Glossari Cinema | Anamorfosi >

Novetats