Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Anticlímax

Moment de baix interès o poca emoció en l'acció del film, que segueix el desenllaç (v.) a manera de complement o d'aclariment; no sol ser gaire habitual (v. Clímax).

Enllaç permanent: Anticlímax - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Anticipació | Glossari Cinema | Arc >

Novetats