Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Argument

Història o assumpte que tracta el film a partir d'una idea esquemàtica o general (v. Idea). Pot ser original o bé adaptat d'una altra obra (v. Adaptar). Sinopsi, tractament, continuïtat i guió tècnic són les quatre fases de creació d'un argument, tot i que no sempre es segueix fil per randa aquest mètode tan ortodox (v.).

Enllaç permanent: Argument - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Arc | Glossari Cinema | Argumentista >

Novetats