Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Asincronisme

Efecte que es produeix quan no concorden el muntatge visual i el sonor; o sia, hi ha com un desfasament entre el que veiem i el que escoltem.
Trencament de la correspondència lògica de les imatges amb els sons que, les acompanyen. La seva utilització estètica, que s'insereix en les lleis generals del contrapunt entre veu i imatge, ha esdevingut d'una considerable importància expressiva. [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Asincronisme - Data: 2013-07-13 04:18:21


< ASA | Glossari Cinema | Attrezzista >

Novetats