Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Attrezzo

Conjunt d'instruments, estris i tota mena d'objectes que s'usen en decoració; en té cura l'attrezzista (v.).

Enllaç permanent: Attrezzo - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Attrezzista | Glossari Cinema | Auditori >

Novetats