Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Bobina

Disc metàl•lic cilíndric que serveix per enrotllar la pel•lícula; aquesta operació es fa amb una bobinadora (v. Rotlle i Xassís).

Enllaç permanent: Bobina - Data: 2013-07-13 04:18:21


< «Blimp» | Glossari Cinema | Bobinadora >

Novetats