Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Cadència

Quantitat de fotogrames que són projectats sobre la pantalla en un segon. La normal en el cinema mut era de 16 fotogrames. En el sonor és de 24, i en la televisió de 25 imatges per segon.
Velocitat que duu la pel•lícula en la càmera o en el projector, normalment a 24 imatges per segon; quan es filma per a la televisió, és de 25.

Enllaç permanent: Cadència - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Cadena de sales | Glossari Cinema | Camascopi >

Novetats