Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Càmera accelerada

Efecte que es produeix quan es filma a una cadència inferior a la normal (24 ips). A l'hora de projectar aquest fragment, s'obté una sensació de celeritat, la qual és produïda per la cadència de filmació. Es coneix també com a càmera ràpida.

Enllaç permanent: Càmera accelerada - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Càmera | Glossari Cinema | Càmera alentida >

Novetats