Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Cel•luloide

Nom que rep també la pel•lícula, o sia, el suport material cel•lulòsic sobre el qual s'estén l'emulsió sensible a la llum de gelatina bromur que impressiona la imatge. La pel•lícula resultant s'anomena professionalment en anglès «Safety film».

Enllaç permanent: Cel•luloide - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Cèl•lula fotoelèctrica | Glossari Cinema | «Charriot» >

Novetats