Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Cinefòrum

Sessió de cinema amb debat organitzat entorn del film projectat.
Entitat similar a un cineclub, però que s'ocupa preferentment de l'estudi del contingut del film.

Enllaç permanent: Cinefòrum - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Cineclub | Glossari Cinema | Cinema >

Novetats