Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Cinema "amateur"

Activitat cinematogràfica no professional realitzada generalment en pel•lícula de pas estret. Els realitzadors especialitzats s'agrupen en entitats dedicades a difondre llurs films mitjançant concursos i exhibicions. [Gèneres cinematogràfics]

Enllaç permanent: Cinema "amateur" - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Cinema | Glossari Cinema | Cinema d'art i assaig >

Novetats