Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Cinerama

Procediment òptic que permet rodar amb tres càmeres sincronitzades i que projecta la pel•lícula amb tres projectors també sincronitzats sobre una pantalla còncava. Posteriorment hom ha emprat un únic projector, i aleshores el resultat ha millorat sensiblement, tot i que no ha reeixit en el terreny comercial (v. Relleu).
Sistema de rodatge i projecció cinematogràfica que utilitzava sincrònicament tres cambres i tres projectors, patentat per Fred Waller el 1950 i comercialitzat el 1952. Les inevitables deficiències tècniques del sistema feren que hom el substituís per la projecció de films de 70 mm sobre pantalles de gran format. [Sistemes cinematogràfics]

Enllaç permanent: Cinerama - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Cinematografiar | Glossari Cinema | Circuit >

Novetats