Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Complex

Diferents parts d'un parament muntades correlativament a l'estudi i que permeten de passar, durant el rodatge, d'una estança a una altra dins d'una mateixa presa; constitueixen, doncs, una unitat de decorat en un plató (v.).

Enllaç permanent: Complex - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Complement | Glossari Cinema | Congelar la imatge >

Novetats