Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Contrapicat

Angulació que s'obté quan la càmera filma des de baix cap a dalt, i s'engrandeix l'objecte o la figura humana que pren; llavors es parla també d'un pla emfàtic (v. Vista de cuc).

Enllaç permanent: Contrapicat - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Contrallum | Glossari Cinema | Contraplà >

Novetats