Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Contrareserva

v. Reserva. Contratipus. Pel•lícula negativa que s'obté mitjançant el contacte amb una còpia positiva; o sia, un doble del negatiu, usat en el talonatge (v.), per treure'n còpies positives, etcètera (v. CRI, Internegatiu i Lavender).

Enllaç permanent: Contrareserva - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Contraplà | Glossari Cinema | Còpia >

Novetats