Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Copió muntat

Sinònim de còpia de treball (v.).

Enllaç permanent: Copió muntat - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Copió | Glossari Cinema | Coproducció >

Novetats