Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Crèdits

Títol del film, dels noms dels intèrprets, dels tècnics, etcètera, que solen aparèixer o bé al principi o bé al final de la projecció (v. Genèric).

Enllaç permanent: Crèdits - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Cortina o cortineta | Glossari Cinema | Creu de Malta >

Novetats