Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

CRI

Pel•lícula negativa que s'obté directament per copiat (contacte) d'un altre negatiu. Es tracta del procediment modern d'obtenció de contratipus (v.); el seu nom són les sigles de «Color Reversal Intermediate».

Enllaç permanent: CRI - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Creu de Malta | Glossari Cinema | Crítica cinematogràfica >

Novetats