Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Cua

Resta d'una pel•lícula verge que s'utilitza per a càrregues fotogràfiques, inservible per rodar. També s'anomena així qualsevol tros de pel•lícula velada que serveix per col•locar al principi o al final d'un film a l'hora de posar-lo al projector, a la muntadora, a la moviola, etcètera. Per a la projecció, sol dur gravades veus o música (v.) Descart i Take.

Enllaç permanent: Cua - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Cronofotografia | Glossari Cinema | Curtmetratge >

Novetats