Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Doble exposició

Trucatge cinematogràfic que consisteix a fer passar dues vegades el negatiu per l'objectiu, prèvia col•locació de reserves (v.) en zones oposades cada vegada; l'operació també es pot realitzar en el laboratori (v. Sobreimpressió).

Enllaç permanent: Doble exposició - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Doble de llums | Glossari Cinema | Documental >

Novetats