Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Filmar

Acció d'enregistrar imatges durant el rodatge d'un film, tant en un estudi preparat com en exteriors.
Enregistrar una pel•lícula cinematogràfica per mitjà d'una cambra cinematogràfica. [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Filmar - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Filmació | Glossari Cinema | Filmet >

Novetats