Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Format de la pantalla

Proporció que existeix entre l'amplada i l'alçada de la pantalla. El normal és de 1,33:l; el panoràmic és de 1,66:1; el CinemaScope s26 és de 2,35: l.

Enllaç permanent: Format de la pantalla - Data: 2013-07-13 04:18:21


< «Forillo» | Glossari Cinema | Format de la pel•lícula >

Novetats