Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Fotometre

Aparell que mesura la intensitat de la llum i que dóna l'obertura necessària del diafragma per a cada presa. Durant el rodatge el fa funcionar directament el director de fotografia.

Enllaç permanent: Fotometre - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Fotograma a fotograma | Glossari Cinema | Free cinema >

Novetats