Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Gran angular

Tipus d'objectiu que distorsiona l'espai, creant un camp ampli equivalent a un angle de 60'. És doncs de distancia focal (v) reduïda i, per tant, empetiteix els objectes que hi ha a primera instancia.

Enllaç permanent: Gran angular - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Gra | Glossari Cinema | Gran pla general >

Novetats