Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Insert

Pla que s'intercala enmig d'altres dos per destacar un detall, descriure un aspecte, etcètera (v. Pla «master»).

Enllaç permanent: Insert - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Inflar | Glossari Cinema | Interior >

Novetats