Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

«Interlock»

Denominació que rep la projecció simultània i per separat de les dues bandes d'imatge i de so i que es fa servir sobretot en el doblatge (v).

Enllaç permanent: «Interlock» - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Interior | Glossari Cinema | Internegatiu >

Novetats