Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Intèrpret de repartiment

Persona que només apareix una o dues vegades durant la historia.

Enllaç permanent: Intèrpret de repartiment - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Intèrpret de doblatge | Glossari Cinema | Intèrpret principal >

Novetats