Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Intertítols

Rètols (textos explicatius, dades i llocs, diàlegs) que constitueixen fotogrames independents i que s'intercalen entre les imatges. Emprats en especial en el cinema mut i alguna vegada també en el sonor.

Enllaç permanent: Intertítols - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Interpretació | Glossari Cinema | Inversió dels moviments >

Novetats