Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Mescla

Procés que té lloc en un estudi de so i que consisteix a gravar plegades, en una sola pista sonora, totes les gravacions aïllades que s'han fet durant el procés de sonorització: músiques, sorolls, diàlegs, etcètera. Aquesta operació es realitza a la taula de mescles amb un ajustador de les distintes bandes sonores fins a l'obtenció d'una de definitiva (v. «Auditorium», «Mixage» i Muntatge).

Enllaç permanent: Mescla - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Meritori | Glossari Cinema | Metratge >

Novetats