Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Mig-metratge

Film que dura entre 30 i 60 minuts.

Enllaç permanent: Mig-metratge - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Metratge | Glossari Cinema | Migmetratge >

Novetats