Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Obrir en negre

v. Fosa en blanc.

Enllaç permanent: Obrir en negre - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Objectiu | Glossari Cinema | Obturador >

Novetats