Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Profunditat de camp

Espai entre el primer terme i el darrer que s'enfoquen en un mateix enquadrament. Els objectius gran angular (v) tenen una gran profunditat de camp. Els objectius de distancia focal llarga (teleobjectius) (v) tenen poca profunditat de camp, per això surten uns fons desenfocats que augmenten sovint el valor artístic de l'enquadrament (v).

Enllaç permanent: Profunditat de camp - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Productor/a | Glossari Cinema | Projectar >

Novetats