Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Projector

Gran lampada incandescent que proporciona llum sobre un escenari. Aparell que projecta les imatges d'un film sobre una pantalla (v. Lampada).

Enllaç permanent: Projector - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Projectar | Glossari Cinema | Projector de Fresnel >

Novetats