Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Protagonista

Intèrpret major de la historia i a l'entorn del qual gira tot el tilm.

Enllaç permanent: Protagonista - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Projector de Fresnel | Glossari Cinema | Quadre de la imatge >

Novetats