Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

«Remake»

Nova versió d'un film antic, realitzat ara amb nous mitjans tècnics, amb uns altres intèrprets, revisant i adequant els ambients, les localitzacions, els diàlegs, els vestuaris, etcètera.

Enllaç permanent: «Remake» - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Relleu | Glossari Cinema | Repartiment >

Novetats