Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Reportatge gràfic

Conjunt de fotografies o film documental sobre algun tema d'actualitat. [Formes cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Reportatge gràfic - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Reportatge | Glossari Cinema | Reserva >

Novetats