Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Reversible

Material sensible a l'acció de la llum que proporciona directament reproduccions positives d'un objecte o d'una figura humana.

Enllaç permanent: Reversible - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Revelar | Glossari Cinema | Ritme >

Novetats