Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Sobreimpressió

Efecte que es produeix quan s'impressiona dues vegades el mateix fragment de pel•lícula, filmant cada vegada imatges diferents que adquireixen significat amb la sobrexposició (v. Doble exposició). Comunament es realitza en el laboratori i és emprat per a la impressió dels títols de crèdit (i Crèdits) del film amb imatges de fons.
Impressió de dues o més imatges diferents sobre una mateixa pel•lícula amb la finalitat d'aconseguir efectes especials. Aquest trucatge, bàsicament fotogràfic, és emprat en el cinema i també en televisió. [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Sobreimpressió - Data: 2013-07-13 04:18:21


< So òptic | Glossari Cinema | «Soft-light» >

Novetats