Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Tiratge

Operació de passar una pel•lícula del negatiu al positiu (v) (v. «Master»).

Enllaç permanent: Tiratge - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Thriller | Glossari Cinema | Títols de crèdit >

Novetats